Patriotismul

25 Aprilie 2017

„Pentru mine, patriotismul nu e o chestie de şpriţuri şi vorbe, o lăcrămoasă încîntare de sine, ci un bun dozaj de îngrijorare şi efort. Nu să-ţi faci pijama în culorile tricolorului, nu să te risipeşti în sloganuri de provincial trist, ci să priveşti lucid în jur, să pui degetul pe rană, să identifici la timp microbul letal.” – Andrei Pleșu

http://adevarul.ro/news/politica/romania-Incercare-diagnostic-1_571cfbbc5ab6550cb84ed672/index.html

Anunțuri

Democrația nu e dată de forța unei majorități, ci exact de posibilitatea de a exprima o opinie contrară aceleia…

23 Ianuarie 2017

…Democrația înseamnă dezbatere, alegere, și în final decizie, dar decizie în cunoștință de cauză. Democrația garantează libertatea opiniei contrare, căci fără divergența de opinie nu există nici alegerea în cunoștință de cauză.

Ideile și libertatea lor de a circula, aceasta este forța adevărată a democrației, iar nu forța covârșitoare a unei majorități.

http://www.biziday.ro/2017/01/23/forta-ideilor-e-mai-puternica-decat-a-oamenilor

La noi (3)

16 Ianuarie 2017

„Citesc despre inculparea lui Ion Iliescu și a altora, pe motiv de crime împotriva umanității. Și aici, lucrăm cu metafore solemne: nu cred că acest cap de acuzație poate fi demonstrat într-o instanță corectă. Poate că încadrarea a fost ea însăși gândită ca spectacol. Căci totul e la noi spectaculos, diversionist, tardiv, formal și, prin urmare, inutil.”

16 ian 2017 – http://www.facebook.com/teodor.baconschi.3

Omul mediocru

4 Septembrie 2016

„Omul mediocru se crede întotdeauna mai mult decît este și vrea să fie tratat ca atare, să uzurpe locul excelenței, să se afle sus, în vîrf.” – Petru Creția

Principala responsabilitate a statului

22 Iulie 2016

reagan

Dreptate înseamnă infinit mai mult decât justiție

21 Iulie 2016

„(Ne)dreptatea, asta trebuie să fie tema noastră. Nu sentimentul de îndreptățire, nu egalitatea transformată în egalitarism, nu drepturile (reale sau ideologice), ci strigătoarea la cer nedreptate. Setea de dreptate. Ura pentru strâmbătate.

(Dreptate înseamnă infinit mai mult decât justiție. Justiția e o funcționalizare sau chiar o funcționarizare imperfectă a dreptății).”

https://www.facebook.com/adrian.papahagi

Gîndirea critică

19 Iulie 2016

“Gândirea critică este o deprindere fundamentală. August Comte a avut dreptate când a spus că ‘ideile ori guvernează lumea, ori o aruncă în haos’. […] Istoria a demonstrat că crimele logicii pot fi mai catastrofale pentru omenire decât crimele pasionale. Cele pasionale pot fi ușor recunoscute și oprite, dar dacă însăși judecata la care este supus un anumit act este deficitară sau răuvoitoare, pericolul este dublu.”

Ravi Zacharias, Poate omul să trăiască fără Dumnezeu?, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2009

Spiritualul

18 Iulie 2016

Spiritualul precede, transcende și influențează politicul, economicul sau socialul. – Adrian Papahagi

18 iulie 2016 – http://www.facebook.com/adrian.papahagi

Aristocrația și democrația

31 Mai 2010

„Aristocraţia poartă în chip natural cugetul omului către contemplarea trecutului şi îl fixează în trecut. Democraţia, dimpotrivă, trezeşte în oameni o instinctivă respingere a ceea ce e vechi. În această privinţă, aristocraţia e cu mult mai favorabilă poeziei…” (Alexis de Tocqueville)

La noi (2)

18 Martie 2010

„În România, instinctul de competiție este puternic ocultat de instinctul profund și insidios al blatului. La noi, doi oameni puși să concureze preferă instinctual să se înțeleagă între ei, să facă un aranjament, să cadă la pace. Așa e aluatul general al poporului meu.”

Sever Voinescu, 13 martie 2010